Књига и библиотеке у Кини од античких времена до укидања Царства

  • Биљана М. Ђурашиновић
Кључне речи: Кина, библиотеке, Царска библиотека, династије Танг, Сунг, Минг, Ћинг, папир, ксилографија, штампарије

Сажетак

Циљ рада је да прикаже развој књиге и библиотека у Кини, од првих династија, до краја царског периода, почетком 20. века. Од различитих типова библиотека обрађене су државне, међу којима је била и она у оквиру царског двора, посебно активна за време династијe Сунг, док су се манастирске, факултетске и школске развијале првенствено у доба Танга, Минга и Ћинга. Јавне библиотеке (иако нису испуњавале све критеријуме које их дефинишу као такве) појављују се за време династије Ћинг, што је било у складу са друштвено-политичким и културним променама почетком прошлог века.
Значај који су проналазак папира и ксилографија, као почетна фаза у развоју технике штампања, имали у целом тадашњем свету, опширније је разматран у оквиру кинеског друштва као њиховог извора. У складу са тим, у првом делу рада описана је штампарска продукција у различитим местима, која је допринела и повећању врстa и броја публикација у свим библиотекама Кинеског царства.

Објављено
11. 12. 2019.
Секција
Библиотека