Библиотекарство у раљама живота: од школовања до запослења

  • Карла Селихар ниверзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору - Катедра за библиотекарство
  • Жељко Вучковић Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
Кључне речи: Педагошки факултет у Сомбору, студије библиотекарства, библиотекари, библиотеке, запошљавање, Република Србија

Сажетак

У Републици Србији библиотекари се школују на две катедре – Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду и Катедри за библиотекарство Педагошког факултета у Сомбору Универзитета у Новом Саду. Студије библиотекарства у Сомбору почињу 2005, а од 2015. године отвара се програм за мастер студије библиотекар-информатичар. У раду се прати развој студијског програма на Катедри у Сомбору и даљи пут студената – свршених библиотекара. С обзиром на чињеницу да је сврха студијског програма образовање стручњака из библиотечко- информационих наука, свршени библиотекари-информатичари су после четворогодишњих студија оспособљени за обављање послова у свим типовима библиотека. Увидом у документацију Педагошког факултета о броју уписаних и броју дипломираних студената анализираћемо и колико их је нашло посао у библиотекама.

Објављено
11. 12. 2019.
Секција
Тема