Повезивање библиотека и географских информационих система

  • Обрад Вучковац Библиотека Дома културе „Студентски град”, Нови Београд

Сажетак

Ефикасно коришћење информација о простору постало је једна од кључних компоненти у решавању глобалних проблема попут климатских промена, спречавања епидемија или сузбијања сиромаштва. Географски информациони системи (ГИС) омогућавају прикупљање, комбиновање и анализу просторних информација и од велике су користи при доношењу одлука, рационалног коришћења ресурса и спровођења превентивних мера тамо где су потребне. Они добијају све већи значај у академским и пословним круговима, а библиотеке могу на бројне начине да их уврсте у своје услуге. Обезбеђивање рачунара са инсталираним ГИС програмима, одржавање радионица, пружање помоћи при проналажењу просторних података, геореференцирање, развој дигиталних библиотека за похрањивање просторних података, само су неки од начина. У овом раду аутор ће представити пројекат развоја дигиталне библиотеке за прикупљање просторних података, који су започели библиотекари Дома културе „Студентски град” – Нови Београд у сарадњи са Географским факултетом Универзитета у Београду и Географским институтом „Јосиф Панчић” САНУ. Пројекат Дигитална библиотека просторних података може донети вишеструке користи студентима и професорима који користе ГИС, али и библиотекарима.

Објављено
25. 06. 2018.
Како цитирати
ВУЧКОВАЦ, Обрад. Повезивање библиотека и географских информационих система. Читалиште, [S.l.], v. 16, n. 30, p. 34-40, jan. 1970. ISSN 2217-5563. Доступно на: <http://citaliste.ff.uns.ac.rs/index.php/cit/article/view/34>. Датум приступа: 25 june 2018 doi: https://doi.org/10.19090/cit.2017.30.34-40.
Секција
Тема