Ревизија и отпис библиотечких фондова: искуства Градске библиотеке у Новом Саду

  • Данијела Д. Добретић Градска библиотека у Новом Саду
  • Оливера М. Топалов Градска библиотека у Новом Саду
  • Андреј С. Радуловић Градска библиотека у Новом Саду
Кључне речи: ревизија, Градска библиотека у Новом Саду, Обрадно одељење, Набавно одељење, обрт фонда, групно инвентарисање, отпис, расход

Сажетак

У раду ће бити речи о искуствима Градске библиотеке у Новом Саду (ГБНС) у самом процесу припреме за ревизију и у току ревизије и расхода, као и о проблемима и недоумицама који су се тада јављали. Биће представљен, такође, основни преглед законских прописа и стандарда за ревизију и расход у јавним библиотекама. Ревизија и отпис библиотечке грађе у ГБНС обавља се редовно и по законској регулативи. Целокупан фонд ГБНС, са преко 550.000 публикација, налази се у двадесет и седам огранака који постоје у њеном саставу и Закон у овом случају предвиђа ревизију најмање једном у десет година. Имајући ово у виду, као и чињеницу да публикације неминовно застаревају, поред свих редовних и додатних послова на унапређењу библиотечке делатности, ГБНС за десет година тешко, и уз велике напоре, спроводи ревизију целокупног фонда. Највећи проблем настаје дефинисањем и препознавањем расхода само у оквиру ревизије.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Библиотека