Мала сêла или storytelling у повоју: програм за децу јавне библиотеке у Београду између два светска рата

  • Бранка Драгосавац Универзитет у Београду, Правни факултет – Библиотека, Београд
  • Љубица Ћоровић Библиотека града Београда
Кључне речи: Библиотека града Београда, Дечје одељење, Дечје и омладинско одељење, мала села, посела, Марија Илић-Агапова (1895–1984), Надежда Басуровић (1907–?), сторителинг

Сажетак

Прво дечје одељење у Београду основано је заједно са првом јавном библиотеком – Библиотеком и Музејом Општине града Београда. Од свечаног отварања 31. јануара 1931. године у њему су организоване различите форме рада са децом. Иако се више пута писало о раду овог одељења, чини се да су поједини облици сарадње са децом недовољно истакнути. Осим тога, у Дечјем одељењу именован је и први дечји библиотекар на територији, како тадашње државе, тако и српских јавних библиотека у целини, Надежда Басуровић. Она је до сада спорадично помињана у стручној литератури, али њен рад и љубав са којом је посвећено водила одељење и културно-просветну делатност нису до сада истражени ни објављени.
У овом тексту представљена су дечја посела – „мала села“ као претеча савремених културних програма и рад првог именованог српског дечјег библиотекара. Чланак је настао на основу грађе Завичајног одељења Библиотеке града Београда и годишњих извештаја о раду Библиотеке, грађе Aрхива Београда те објављених написа у серијским и монографским публикацијама.

Објављено
12. 08. 2020.
Секција
Тема