Јавно доступне библиографије истраживача Србије – стање и перспективе

  • Биљана Албахари

Сажетак

Библиографије научних радника у Србији вредан су извор информација о домаћој научној продукцији. Поред тога, оне играју и важну улогу у систему вредновања научних резултата појединаца, пројектних тимова и научних установа. У Србији тренутно не постоји јединствена платформа која би омогућила јавни и потпуни увид у библиографске податке о публикацијама активних научника.
У раду се презентује историјат библиографског праћења научноистраживачког рада у Републици Србији. Представљене су старије библиографске базе и савремени електронски сервиси у којима су реферисани радови истраживача из Србије. Анализом предности и недостатака ових извора дошло се до закључка да у библиотекама Србије постоје различите библиографске базе које међусобно нису повезане.
Решења овог проблема могу се тражити у укључивању свих библиотека у E-CRIS систем, увођењу обавезе за научне раднике да креирају и одржавају ORCID профиле, или успостављању мреже институционалних репозиторијума и националног агрегатора, чиме би се истовремено решили проблеми отвореног приступа научним публикацијама насталим у оквиру домаћих научних пројеката и јавно доступних библиографија научника.

Биографија аутора

Биљана Албахари

Народна библиотека Србије

Објављено
15. 06. 2017.
Како цитирати
АЛБАХАРИ, Биљана. Јавно доступне библиографије истраживача Србије – стање и перспективе. Читалиште, [S.l.], v. 16, n. 30, p. 80-94, june 2017. ISSN 2217-5563. Доступно на: <http://citaliste.ff.uns.ac.rs/index.php/cit/article/view/26>. Датум приступа: 23 nov. 2017
Bрој часописа
Секција
Одраз