У царству књига и робота: мејкерспејс у Дечјем одељењу Библиотеке града Београда

  • Јасна Бркић Библиотека града Београда
  • Виолета Ђорђевић Библиотека града Београда

Сажетак

У раду се разматрају појам и суштина мејкерспејс (Makerspace) концепта, који се последњих година успешно развија и активно примењује у многим библиотекама, претежно економски развијенијих земаља. Образлаже се потреба деловања у складу са мејкерспејс концептом и трансформације библиотеке у креативни простор у којем се окупљају људи сличних интересовања, усмерених пре свега на рад на рачунарима, бављење техником, електроником, машинама, науком и њеном применом. На примеру Дечјег одељења Библиотеке града Београда описују се почетни кораци у развоју мејкерспејс концепта кроз реализацију пројекта Технотека. Надаље, представљају се радионице реализоване по принципу учења кроз игру, у којима деца и млади стичу нова и проширују постојећа знања и вештине помоћу савремених технологија и анализирају се даље могућности рада на овом пољу у библиотекама.

Објављено
15. 06. 2017.
Како цитирати
БРКИЋ, Јасна; ЂОРЂЕВИЋ, Виолета. У царству књига и робота: мејкерспејс у Дечјем одељењу Библиотеке града Београда. Читалиште, [S.l.], v. 16, n. 30, p. 71-79, june 2017. ISSN 2217-5563. Доступно на: <http://citaliste.ff.uns.ac.rs/index.php/cit/article/view/25>. Датум приступа: 25 june 2018 doi: https://doi.org/10.19090/cit.2017.30.71-79.
Секција
Мрежа