Немачке библиотеке након Другог светског рата: посебан осврт на импликације уједињења две немачке државе 1990. године

  • Милица Антић

Сажетак

Након пораза у Другом светском рату Немачка је подељена на Савезну Републику Немачку и Немачку Демократску Републику. Библиотеке у овим државама развијале су се под различитим политичким утицајима. У Савезној Републици Немачкој био је заступљен модел америчког библиотекарства, који је у свет немачких библиотека унео три иновације – слободан приступ књигама, референснe услугe и демократију. За то време у Немачкој Демократској Републици библиотеке су биле оружје за едуковање становништва о добробити социјализма. После уједињења две државе 1990. године, приступило се убрзаном интегрисању источнонемачких библиотека у модерно немачко библиотекарство, што је подразумевало куповину и замену опреме, реконструкцију и изградњу зграда за библиотеке и набавку савремене литературе. Данас Немачка има три националне библиотеке – Немачку библиотеку, која је физички раздвојена и налази се у Лајпцигу и Франкфурту на Мајни, Државну библиотеку – Пруско културно наслеђе у Берлину и Баварску државну библиотеку у Минхену, док ефикасну и децентрализовану библиотечку мрежу чини више од 11.000 библиотека.

Објављено
15. 06. 2017.
Како цитирати
АНТИЋ, Милица. Немачке библиотеке након Другог светског рата: посебан осврт на импликације уједињења две немачке државе 1990. године. Читалиште, [S.l.], v. 16, n. 30, p. 55-70, june 2017. ISSN 2217-5563. Доступно на: <http://citaliste.ff.uns.ac.rs/index.php/cit/article/view/24>. Датум приступа: 25 june 2018 doi: https://doi.org/10.19090/cit.2017.30.55-70.
Секција
Библиотека