Стилијан Чилингиров и његов допринос очувању српских библиотека које су Бугари запленили у Првом светском рату

  • Елизабета Георгиев Народна библиотека „Детко Петров”, Димитровград

Сажетак

Стилијан Чилингиров је културни делатник Бугарске из прве половине 20. века који је својим радом оставио значајан траг у бугарској култури и умногоме допринео развоју бугарских читалишта и библиотека. Бавио се књижевним и научним радом, теоријом и историјом књижевности, књижевном критиком и историјом. Овај рад доноси до сада мало познате податке о улози Стилијана Чилингирова у очувању српских књига заплењених у Првом светском рату, међу којима су биле и књиге из Народне библиотеке Србије. Урађен је на основу истраживања архивске грађе из Централног државног архива, Народне библиотеке „Ћирило и Методије” у Софији и мемоара самог Чилингирова, те података презентованих у различитим публикацијама везаним за историју бугарске националне библиотеке. О судбини заплењених српских књига у Великом рату, о којима је до 1919. године бринула Народна библиотека у Софији, релативно мало се зна из постојећих историјских извора, па је представљање до сада непознатих података из бугарских извора од значаја за историју српског библиотекарства.

Објављено
15. 06. 2017.
Како цитирати
ГЕОРГИЕВ, Елизабета. Стилијан Чилингиров и његов допринос очувању српских библиотека које су Бугари запленили у Првом светском рату. Читалиште, [S.l.], v. 16, n. 30, p. 41-54, june 2017. ISSN 2217-5563. Доступно на: <http://citaliste.ff.uns.ac.rs/index.php/cit/article/view/21>. Датум приступа: 25 june 2018 doi: https://doi.org/10.19090/cit.2017.30.41-54.
Секција
Библиотека