Искуство Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у успостављању Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду – PHAIDRA

  • Драгана Столић Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд

Сажетак

Први мултидисциплинарни институционални репозиторијум у Републици Србији успостављен је на Универзитету у Београду 2011. године. Одржавање и контрола његовог функционисања поверени су Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”, која је била координатор Темпус пројекта Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана у оквиру којег је покренут овај и још пет репозиторијума у региону. Као програмска основа узет је систем PHAIDRA, креиран на Универзитету у Бечу и развијен на темељу софтвера отвореног кода Fedora. У раду се даје преглед функционалности система и приказује начин његовог коришћења на универзитетима. У овом тренутку бригу о садржају репозитoријума воде универзитети, односно библиотеке (универзитетске и факултетске), док је самоархивирање заступљено знатно мање. Највећи део садржаја обухвата докторске дисертације, кроз систем Етезе, или мастер радове, које похрањују библиотекари неких факултетских библиотека. За потпун развој система потребно је, поред непрекидног техничког усавршавања и унапређивања, да га прихвате и наставници и сарадници универзитета јер је њима првенствено и намењен као алат за наставни и научни рад.

Објављено
15. 06. 2017.
Како цитирати
СТОЛИЋ, Драгана. Искуство Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у успостављању Дигиталног репозиторијума Универзитета у Београду – PHAIDRA. Читалиште, [S.l.], v. 16, n. 30, p. 27-33, june 2017. ISSN 2217-5563. Доступно на: <http://citaliste.ff.uns.ac.rs/index.php/cit/article/view/18>. Датум приступа: 25 june 2018 doi: https://doi.org/10.19090/cit.2017.30.27-33.
Секција
Тема